Shrubs

Evergreen & Deciduous Plants

Abelia Kaleidoscope
Abelia Kaleidoscope
press to zoom
Arb Rheingold
Arb Rheingold
press to zoom
Arb Tom Thumb
Arb Tom Thumb
press to zoom
Arb Emerald Green
Arb Emerald Green
press to zoom
Arb Green Giant
Arb Green Giant
press to zoom
Aronia Autumn Magic
Aronia Autumn Magic
press to zoom
Aronia Brilliantissima
Aronia Brilliantissima
press to zoom
Aucuba Gold Dust
Aucuba Gold Dust
press to zoom
Azalea Blauw's Pink
Azalea Blauw's Pink
press to zoom
Azalea Fucshia
Azalea Fucshia
press to zoom
Azalea 'Gibraltar' Orange Exbury
Azalea 'Gibraltar' Orange Exbury
press to zoom
Azalea Gumpo Pink
Azalea Gumpo Pink
press to zoom
Azalea Hino Crimson
Azalea Hino Crimson
press to zoom
Azalea Johanna
Azalea Johanna
press to zoom
Azalea Pleasant White
Azalea Pleasant White
press to zoom
Azalea Rosebud
Azalea Rosebud
press to zoom
Azalea Silver Sword
Azalea Silver Sword
press to zoom
Azalea Stewartstonian
Azalea Stewartstonian
press to zoom
Azalea Tradition
Azalea Tradition
press to zoom
Azalea Violetta
Azalea Violetta
press to zoom
Azalea Mt. St. Helens
Azalea Mt. St. Helens
press to zoom
Barberry Bonanza
Barberry Bonanza
press to zoom
Barberry Rose Glow
Barberry Rose Glow
press to zoom
Barberry Royal Burgundy
Barberry Royal Burgundy
press to zoom
Barberry Sunjoy Cinnamon PW
Barberry Sunjoy Cinnamon PW
press to zoom
Bayberry
Bayberry
press to zoom
Beautyberry Early Amethyst
Beautyberry Early Amethyst
press to zoom
Blueberry - Blue Crop
Blueberry - Blue Crop
press to zoom
Blueberry - Duke
Blueberry - Duke
press to zoom
Blueberry - Patriot
Blueberry - Patriot
press to zoom
blueberry pink Lemonade
blueberry pink Lemonade
press to zoom
Boxwood Graham Blandy
Boxwood Graham Blandy
press to zoom
Boxwood Green Mountain
Boxwood Green Mountain
press to zoom
Boxwood Green Velvet
Boxwood Green Velvet
press to zoom
Boxwood Winter Gem
Boxwood Winter Gem
press to zoom
Boxwood Dee Runk
Boxwood Dee Runk
press to zoom
Boxwood Variegated
Boxwood Variegated
press to zoom
Burning Bush
Burning Bush
press to zoom
Butterfly Bush Attraction
Butterfly Bush Attraction
press to zoom
Butterfly Bush Black Knight
Butterfly Bush Black Knight
press to zoom
Butterfly Bush - Cran Razz
Butterfly Bush - Cran Razz
press to zoom
Butterfly Bush Flutterby Petite Tutti Fr
Butterfly Bush Flutterby Petite Tutti Fr
press to zoom
Butterfly Bush Guinevere
Butterfly Bush Guinevere
press to zoom
Butterfly Bush Miss Molly
Butterfly Bush Miss Molly
press to zoom
Butterfly Bush Prince Charming
Butterfly Bush Prince Charming
press to zoom
Butterfly Bush Royal Red
Butterfly Bush Royal Red
press to zoom
Butterfly Bush True Blue
Butterfly Bush True Blue
press to zoom
Butteryfly Bush Pugster Amethyst PW
Butteryfly Bush Pugster Amethyst PW
press to zoom
Butterfly Bush Pugster Blue PW
Butterfly Bush Pugster Blue PW
press to zoom
Butterfly Bush - Pugster Pink (PW)
Butterfly Bush - Pugster Pink (PW)
press to zoom
Butterfly Bush - Purple Emperor
Butterfly Bush - Purple Emperor
press to zoom
Butterfly Bush White Profusion
Butterfly Bush White Profusion
press to zoom
Butterfly Bush Pink Delight
Butterfly Bush Pink Delight
press to zoom
Butterfly Bush Royal Purple
Butterfly Bush Royal Purple
press to zoom
Cedar Eastern Red
Cedar Eastern Red
press to zoom
Cherry Laurel Otto Luyken
Cherry Laurel Otto Luyken
press to zoom
Cherry Laurel Schip
Cherry Laurel Schip
press to zoom
Clethra Hummingbird
Clethra Hummingbird
press to zoom
Clethra - Ruby Spice
Clethra - Ruby Spice
press to zoom
Clethra Sixteen Candles
Clethra Sixteen Candles
press to zoom
Cotoneaster - Tom Thumb
Cotoneaster - Tom Thumb
press to zoom
Crape Myrtle Dynamite
Crape Myrtle Dynamite
press to zoom
Crape Myrtle Pink Velour
Crape Myrtle Pink Velour
press to zoom
Crape Myrtle Tonto
Crape Myrtle Tonto
press to zoom
Crape Myrtle Center Punch
Crape Myrtle Center Punch
press to zoom
Cryptomeria Globosa Nana
Cryptomeria Globosa Nana
press to zoom
Cypress Gold Mop
Cypress Gold Mop
press to zoom
Cypress Leyland
Cypress Leyland
press to zoom
Cypress - Nana Lutea Dwarf Hinoki
Cypress - Nana Lutea Dwarf Hinoki
press to zoom
Deutzia Yuki Cherry Blossom
Deutzia Yuki Cherry Blossom
press to zoom
Diervilla Cool Splash
Diervilla Cool Splash
press to zoom
Diervilla Kodiak Orange
Diervilla Kodiak Orange
press to zoom
Euonymous Gold Edge
Euonymous Gold Edge
press to zoom
Euonymous Manhattan
Euonymous Manhattan
press to zoom
Fineline Buckthorn
Fineline Buckthorn
press to zoom
Forsythia Lynwood Gold
Forsythia Lynwood Gold
press to zoom
Forsythia Gold Tide
Forsythia Gold Tide
press to zoom
Forsythia - Magical Gold
Forsythia - Magical Gold
press to zoom
Fothergilla Mt. Airy
Fothergilla Mt. Airy
press to zoom
Holly Blue Girl
Holly Blue Girl
press to zoom
Holly Blue Prince
Holly Blue Prince
press to zoom
Holly Green Lustre
Holly Green Lustre
press to zoom
Holly Skypencil
Holly Skypencil
press to zoom
Holly Soft Touch
Holly Soft Touch
press to zoom
Holly Steeds
Holly Steeds
press to zoom
Holly Hoogendorn
Holly Hoogendorn
press to zoom
Holly Shamrock Inkberry
Holly Shamrock Inkberry
press to zoom
Holly Dragon Lady
Holly Dragon Lady
press to zoom
Holly Liberty
Holly Liberty
press to zoom
Holly Nellie R. Stevens
Holly Nellie R. Stevens
press to zoom
Hydrangea Bloomstruck
Hydrangea Bloomstruck
press to zoom
Hydrangea Endless Summer
Hydrangea Endless Summer
press to zoom
Hydrangea - Firefly
Hydrangea - Firefly
press to zoom
Hydrangea LA Dreamin
Hydrangea LA Dreamin
press to zoom
Hydrangea - Limetta (PW)
Hydrangea - Limetta (PW)
press to zoom
Hydrangea - Fire Light(PW)
Hydrangea - Fire Light(PW)
press to zoom
Hydrangea - Tuff Stuff (PW)
Hydrangea - Tuff Stuff (PW)
press to zoom
Hydrangea Summer Crush
Hydrangea Summer Crush
press to zoom
Hydrangea Twist N Shout
Hydrangea Twist N Shout
press to zoom
Hydrangea Fire and Ice
Hydrangea Fire and Ice
press to zoom
Hydrangea Limelight
Hydrangea Limelight
press to zoom
Hydrangea Little Lime
Hydrangea Little Lime
press to zoom
Hydrangea Ayesha
Hydrangea Ayesha
press to zoom
Hydrangea Zinfin Doll
Hydrangea Zinfin Doll
press to zoom
Hydrangea Alice
Hydrangea Alice
press to zoom
Hydrangea Gatsby Pink
Hydrangea Gatsby Pink
press to zoom
Hydrangea Blushing Bride
Hydrangea Blushing Bride
press to zoom
Hydrangea Bobo
Hydrangea Bobo
press to zoom
Hydrangea Lavalamp Candelabra
Hydrangea Lavalamp Candelabra
press to zoom
Hydrangea Expression
Hydrangea Expression
press to zoom
Hydrangea Moonrock
Hydrangea Moonrock
press to zoom
Hydrangea Pinky Winky
Hydrangea Pinky Winky
press to zoom
Hydrangea Pistachio
Hydrangea Pistachio
press to zoom
Hydrangea Stargazer
Hydrangea Stargazer
press to zoom
Itea Merlot
Itea Merlot
press to zoom
Itea Little Henry
Itea Little Henry
press to zoom
Juniper Andorra
Juniper Andorra
press to zoom
Juniper Blue Pacific
Juniper Blue Pacific
press to zoom
Juniper Blue Point
Juniper Blue Point
press to zoom
Juniper Procumbens Nana
Juniper Procumbens Nana
press to zoom
Juniper Sargent
Juniper Sargent
press to zoom
Juniper Moonglow
Juniper Moonglow
press to zoom
Juniper Gold Coast
Juniper Gold Coast
press to zoom
Leucothoe Burning Love
Leucothoe Burning Love
press to zoom
Lilac Charles Joly
Lilac Charles Joly
press to zoom
Lilac - Dwarf Miss Kim
Lilac - Dwarf Miss Kim
press to zoom
Lilac James McFarlane
Lilac James McFarlane
press to zoom
Mahonia Winter Sun
Mahonia Winter Sun
press to zoom
Microbiota
Microbiota
press to zoom
Mock Orange Snowflake
Mock Orange Snowflake
press to zoom
Mountain Laurel Elf
Mountain Laurel Elf
press to zoom
Mountain Laurel Minuet
Mountain Laurel Minuet
press to zoom
Mountain Laurel Ostbo Red
Mountain Laurel Ostbo Red
press to zoom
Nandina Bonfire
Nandina Bonfire
press to zoom
Nandina Gulf Stream
Nandina Gulf Stream
press to zoom
Nandina - Moyer Red
Nandina - Moyer Red
press to zoom
Ninebark - Amber Jubilee
Ninebark - Amber Jubilee
press to zoom
Ninebark Ginger Wine
Ninebark Ginger Wine
press to zoom
Ninebark Lady in Red
Ninebark Lady in Red
press to zoom
Ninebark Lemon Candy
Ninebark Lemon Candy
press to zoom
Ninebark Little Devil
Ninebark Little Devil
press to zoom
Ninebark Panther
Ninebark Panther
press to zoom
Nishiki Willow
Nishiki Willow
press to zoom
Osmanthus Goshiki
Osmanthus Goshiki
press to zoom
Pieris Cavatine
Pieris Cavatine
press to zoom
Pieris Katsura
Pieris Katsura
press to zoom
Pieris Mountain Fire
Pieris Mountain Fire
press to zoom
Pieris Red Head
Pieris Red Head
press to zoom
Mugo Pine Slowmound
Mugo Pine Slowmound
press to zoom
Potentilla Goldfinger
Potentilla Goldfinger
press to zoom
Quince Texas Flowering
Quince Texas Flowering
press to zoom
Dogwood Red Twig Variegated
Dogwood Red Twig Variegated
press to zoom
Rhododendron Boursalt
Rhododendron Boursalt
press to zoom
Rhododendron Chionoides
Rhododendron Chionoides
press to zoom
Rhododendron Holden
Rhododendron Holden
press to zoom
Rhododendron Nova Zembla
Rhododendron Nova Zembla
press to zoom
Rhododendron PJM
Rhododendron PJM
press to zoom
Rhododendron Roseum Elegans
Rhododendron Roseum Elegans
press to zoom
Rhododendron Yaku Princess
Rhododendron Yaku Princess
press to zoom
Rhododendron - Besse Howells
Rhododendron - Besse Howells
press to zoom
Rhododendron Edith Bosley
Rhododendron Edith Bosley
press to zoom
Rhododendron Helsinki University2
Rhododendron Helsinki University2
press to zoom
Rhododendron Olga
Rhododendron Olga
press to zoom
Rhododendron Roseum Pink
Rhododendron Roseum Pink
press to zoom
Rhododendron Cunningham
Rhododendron Cunningham
press to zoom
Rhododendron English Roseum
Rhododendron English Roseum
press to zoom
Rhododendron Everestianum
Rhododendron Everestianum
press to zoom
Rhododendron Jean Marie de Montague
Rhododendron Jean Marie de Montague
press to zoom
Rhododendron Lee's Dark Purple
Rhododendron Lee's Dark Purple
press to zoom
Rhododendron Minnetonka
Rhododendron Minnetonka
press to zoom
Rhododendron Mrs. TH Lowinsky
Rhododendron Mrs. TH Lowinsky
press to zoom
Rhododendron - Purpureum Elegans
Rhododendron - Purpureum Elegans
press to zoom
Rose Climbing Purple Splash
Rose Climbing Purple Splash
press to zoom
Rose Climbing Winner's Circle
Rose Climbing Winner's Circle
press to zoom
Rose Climbing Golden Showers
Rose Climbing Golden Showers
press to zoom
Rose Drift Pink
Rose Drift Pink
press to zoom
Rose Drift Red
Rose Drift Red
press to zoom
Rose Drift Popcorn
Rose Drift Popcorn
press to zoom
Rose Drift White
Rose Drift White
press to zoom
Rose Knockout Double Pink
Rose Knockout Double Pink
press to zoom
Rose Knockout Double Red
Rose Knockout Double Red
press to zoom
Rose Knockout Sunny
Rose Knockout Sunny
press to zoom
Rose Knockout Coral
Rose Knockout Coral
press to zoom
Rose of Sharon Blue Chiffon
Rose of Sharon Blue Chiffon
press to zoom
Rose of Sharon Lucy Red
Rose of Sharon Lucy Red
press to zoom
Rose of Sharon Helene
Rose of Sharon Helene
press to zoom
Rose of Minerva
Rose of Minerva
press to zoom
Sambucus Lemony Lace
Sambucus Lemony Lace
press to zoom
Sambucus Black Lace
Sambucus Black Lace
press to zoom
Purple Leaf Sandcherry
Purple Leaf Sandcherry
press to zoom
Scotchbroom Burkwood
Scotchbroom Burkwood
press to zoom
Scotch Broom Lena
Scotch Broom Lena
press to zoom
Scotch Broom Madame Butterfly
Scotch Broom Madame Butterfly
press to zoom
Smokebush Winecraft Black
Smokebush Winecraft Black
press to zoom
Smokebush Royal Purple
Smokebush Royal Purple
press to zoom
Spirea Goldflame
Spirea Goldflame
press to zoom
Spirea Gold Mound
Spirea Gold Mound
press to zoom
Spirea Little Princess
Spirea Little Princess
press to zoom
Spirea Magic Carpet
Spirea Magic Carpet
press to zoom
Spirea Neon Flash
Spirea Neon Flash
press to zoom
Spirea Snowmound
Spirea Snowmound
press to zoom
Spirea - Vanhouttei
Spirea - Vanhouttei
press to zoom
Spruce Dwarf Alberta
Spruce Dwarf Alberta
press to zoom
Spruce Little Gem
Spruce Little Gem
press to zoom
Spruce Jean's Dilly
Spruce Jean's Dilly
press to zoom
Viburnum Allegheny
Viburnum Allegheny
press to zoom
Viburnum Burkwood
Viburnum Burkwood
press to zoom
Viburnum Popcorn
Viburnum Popcorn
press to zoom
Viburnum Winterthur
Viburnum Winterthur
press to zoom
Viburnum Arrowwood
Viburnum Arrowwood
press to zoom
Viburnum Kilimanjaro
Viburnum Kilimanjaro
press to zoom
Viburnum Wentworth
Viburnum Wentworth
press to zoom
Viburnum Maresii
Viburnum Maresii
press to zoom
Weigela Magical Robin
Weigela Magical Robin
press to zoom
Weigela Midnight Wine
Weigela Midnight Wine
press to zoom
Weigela Minuet
Weigela Minuet
press to zoom
Weigela Variegated
Weigela Variegated
press to zoom
Weigela Wine and Roses
Weigela Wine and Roses
press to zoom
Weigela Date Night Electric Love
Weigela Date Night Electric Love
press to zoom
Weigela My Monet
Weigela My Monet
press to zoom
Weigela Date Night Strobe
Weigela Date Night Strobe
press to zoom
Weigela Fine Wine
Weigela Fine Wine
press to zoom
Winterberry Jim Dandy
Winterberry Jim Dandy
press to zoom
Winterberry Red Sprite
Winterberry Red Sprite
press to zoom
Wisteria Blue Moon
Wisteria Blue Moon
press to zoom
Wisteria Black Dragon
Wisteria Black Dragon
press to zoom
Witch Hazel Arnold's Promise
Witch Hazel Arnold's Promise
press to zoom
Witch Hazel Diane
Witch Hazel Diane
press to zoom
Witch Hazel Jalena
Witch Hazel Jalena
press to zoom
Japanese Plum Yew
Japanese Plum Yew
press to zoom
Japanese Plum Yew Duke Gardens
Japanese Plum Yew Duke Gardens
press to zoom
Yucca Color Guard
Yucca Color Guard
press to zoom

Availability changes daily as items sell and are restocked!